GPS Tracking ทำงานโดยใช้ข้อมูลผ่านพิกัดดาวเทียม

อุปกรณ์ติดตาม GPS ไม่เหมือนกับ GPS ในรถยนต์ อุปกรณ์ GPS Tracking ทั้งสองเครื่องทำงานโดยใช้ข้อมูลผ่านพิกัดดาวเทียม วัตถุประสงค์พื้นฐานของตัวติดตาม GPS Tracking คือการติดตามยานพาหนะเป้าหมายหรือยานพาหนะที่เฉพาะเจาะจง อุปกรณ์ติดตามสามารถถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่รถแล่นไป ระยะเวลาที่รถหยุด ฯลฯ โดยปกติแล้วอุปกรณ์ติดตาม GPS จะติดตั้งอยู่ในรถ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ติดตาม GPS

ยังสามารถใช้กับจักรยานยนต์ สกู๊ตเตอร์ และจักรยานได้ เครื่องติดตาม GPS Tracking บางตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหวของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหากคอมพิวเตอร์สูญหายหรือถูกขโมยเครื่องติดตาม GPS ทั้งหมดใช้ดาวเทียมระบุตำแหน่งทั่วโลกซึ่งสามารถระบุตำแหน่งและความเร็วของรถได้อย่างแม่นยำ ระบบติดตาม GPS Tracking จะส่งข้อมูลไปยังดาวเทียม GPS ที่โคจรอยู่ ซึ่งกำหนดเส้นทางข้อมูลผ่านเครือข่ายมือถือ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการสืบสวน บางบริษัท เช่น บริษัทรถลีมูซีน บริษัทแท็กซี่

หรือโทรศัพท์กลับไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณที่เกี่ยวข้อง เครื่องติดตาม GPS ยังสามารถส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและแจ้งเตือนผู้รับผ่านการส่งข้อความ SMS เช่นเดียวกับระบบ GPS Tracking ในรถยนต์ทั่วไป เครื่องติดตาม GPS ยังสามารถให้ข้อมูลแผนที่โดยละเอียดซึ่งแสดงว่ายานพาหนะเป้าหมายเดินทางไปที่ใด รายละเอียดการทำแผนที่ที่ได้รับสามารถเก็บถาวรเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลังเครื่องติดตาม GPS Tracking ถูกใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย นักสืบเอกชน เจ้าหน้าที่สืบสวนการทุจริตหรือประกัน บุคคลทั้งองค์กรและเอกชน เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่จำเป็น

สำหรับวัตถุประสงค์ในการสืบสวน บางบริษัท เช่น บริษัทรถลีมูซีน บริษัทแท็กซี่ และบริษัทจัดส่ง ใช้เครื่องติดตาม GPS เฝ้าติดตามและเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการใช้งานยานพาหนะของบริษัทหรือทรัพย์สิน นอกจากนี้ สามารถใช้อุปกรณ์ติดตาม GPS เพื่อติดตามยานพาหนะของบริษัทหากถูกขโมยบางบริษัทใช้ระบบติดตาม GPS Tracking เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบระยะทางและความเร็วของยานพาหนะของบริษัทเพื่อควบคุมการใช้เชื้อเพลิง ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิง ระบบติดตามด้วย GPS Tracking ยังสามารถใช้เพื่อบันทึกวิธีที่พนักงานใช้ยานพาหนะของบริษัท

การใช้ตัวติดตาม GPS ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในพื้นที่เหล่านี้

สำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยระบุรายละเอียดให้แน่ชัดว่าเมื่อใดที่ผลิตภัณฑ์ถูกจัดส่งและรับนอกจากนี้ อุปกรณ์ติดตาม GPS ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบกิจกรรม

GPS Tracking

ระบบติดตาม GPS Tracking

ของครอบครัว เช่น ลูกหรือคู่สมรสได้อย่างถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การใช้ตัวติดตาม gps tracking system ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ แม้ว่าอุปกรณ์ติดตาม GPS จะใช้ได้ในรัฐส่วนใหญ่ ตามกฎหมายโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตพิเศษหรือใบอนุญาต แต่ควรตรวจสอบระเบียบของรัฐ

หรือรัฐบาลกลางที่บังคับใช้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ติดตาม GPS Tracking นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างในการใช้งานระหว่างตัวติดตาม GPS และระบบ GPS Tracking เครื่องติดตาม GPS เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดยการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของยานพาหนะเป้าหมาย โดยค่าเริ่มต้นหมายความว่าผู้โดยสารหรือผู้โดยสารภายในรถถูกติดตาม แผนที่โดยละเอียดของตำแหน่งรถสามารถส่งทางโทรศัพท์มือถือหรือระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ได้รับไม่ได้ถูกบันทึกเท่านั้น

This entry was posted in GPS, สินค้า. Bookmark the permalink.

Comments are closed.